We zijn weer open!

Na de laatste update van de maatregelen mogen zowel onze zaterdag- als woensdag clubactiviteiten weer doorgaan!

Contributie

De contributie voor een heel seizoen bedraagt €84,- per kind.
Mocht een kind zich tussentijds aanmelden, wordt er €28,- gerekend per trimester. voor vragen kunt u contact opnemen per mail.

Na aanmelding maakt u het verschuldigde bedrag over naar rekeningnummer NL34 RABO 019 202 15 16 t.a.v. Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Voorhout o.v.v. Woensdagclub/Zaterdagclub 'Voornaam en Achternaam'.

Ben je nieuwsgierig geworden, maar wil je je niet meteen opgeven? Kom dan gerust een kijkje nemen op woensdagavond of zaterdagochtend. Iedereen mag éénmaal gratis mee knutselen. Daarna kan je kiezen om lid te worden voor het hele seizoen of voor een trimester.

Vragen kunt u stellen via de mail.


Disclaimer
Bij tussentijds opzeggen van het lidmaatschap verzorgen wij geen restitutie.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur

helpt!

Is het lastig om de lessen te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt het lesgeld en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.

Hoe werkt het?

Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair, bijvoorbeeld de leerkracht, iemand van het sociaal wijkteam, schuldhulpverlening of van jeugdzorg. Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken sporten of op les. Wil je een aanvraag indienen? Download dan alvast deze ouderkaart, vul hem in en neem hem mee naar de afspraak met de intermediair.

Er is altijd wel een Jeugdfonds Sport & Cultuur in de buurt. Je vindt de contactgegevens van alle fondsen op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Wat is het bedrag?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van het lesgeld en eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de bijdrage rechtstreeks aan ons betaald. Je ontvangt eventueel ook een waardebon voor attributen die ingeleverd kan worden bij een winkel in de buurt. De intermediair kan daar meer over vertellen.

Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Lees hier verder.