Welkom bij Jeugd Clubs Voorhout!

 Privacy Verklaring

Jeugd Clubs Voorhout              www.jeugdclubsvoorhout.com

Breughelhof 8                        jeugdclubsvoorhout@hotmail.com

2215 AB Voorhout

Jeugd Clubs Voorhout, gevestigd in Voorhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

 

Waarom hebben wij deze privacyverklaring gemaakt?

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierdoor moeten bedrijven, maar ook verenigingen (en dus ook de Jeugd Clubs Voorhout) goed omschrijven hoe we met jullie persoonsgegevens omgaan en welke gegevens we verwerken. Om meer hierover uit te leggen, hebben wij deze verklaring gemaakt.

 

Wij hebben je persoonsgegevens nodig als je je aanmeldt voor de knutselclub of voor het zomerkamp.

 

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Om een aanmelding voor de knutselclub of zomerkamp te kunnen verwerken, hebben we persoonsgegevens nodig. We moeten immers weten wie je bent, hoe oud je bent, enzovoorts. Ook hebben wij gegevens nodig om e-mails te kunnen sturen aan je papa/mama/verzorger met informatie of te kunnen bellen met informatie of in geval van nood.

 

3. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Als je je aanmeldt voor de knutselclub, vragen wij de volgende gegevens van jou:

    je voor- en achternaam

    je geslacht

    je adres

    je geboortedatum

    je geboorteplaats

    Telefoonnummer(s) van je papa/mama/verzorger

    E-mailadres(sen) van je papa/mama/verzorger

 

Het kan tijdens het knutselen gebeuren dat je je bezeert: auw! In geval van nood willen we (naast je ouders) ook je huisarts kunnen bellen. Daarom vragen we bij een aanmelding voor de knutselclub ook om:

je huisarts (voor het geval dat er iets gebeurt)

het telefoonnummer van je huisarts

 

Als je je aanmeldt voor het zomerkamp, vragen wij ook alle gegevens die hierboven genoemd zijn, samen met onderstaande gegevens:

je zorgverzekeraar

het polisnummer van de zorgverzekering

medische, voedsel, of persoonlijke bijzonderheden die je papa/mama/verzorger aan ons doorgeeft

je burgerservicenummer en het documentnummer van je identiteitsbewijs

een kopie van de identiteitsbewijs

 

4. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Als je je hebt opgegeven voor de knutselclub, bewaren we de verstrekte persoonsgegevens uiterlijk tot twee jaar nadat je geen lid meer bent van de knutselclub.

 

Als je je hebt opgegeven voor het zomerkamp, bewaren we de verstrekte persoonsgegevens uiterlijk tot twee jaar nadat het kamp heeft plaatsgevonden.

De kopie van je identiteitsbewijs bewaren we tot maximaal twee weken nadat het kamp heeft plaatsgevonden.

 

5. Foto’s en filmpjes

Tijdens de knutselclub en het zomerkamp worden er heel veel leuke, gekke en gezellige foto’s en filmpjes gemaakt. Omdat deze foto’s en filmpjes zo leuk zijn, zetten we deze soms op onze Facebook pagina of onze website. Dit is ook voor de promotie van de Jeugd Clubs Voorhout.

 

Als je niet wil dat jouw foto of filmpje op onze Facebook pagina of op onze website komt, kan jouw papa/mama/verzorger dit aangeven met een e-mail naar jeugdclubsvoorhout@hotmail.com. Wij zullen er dan voor zorgen dat jouw foto niet op Facebook of op onze website komt.

 

6. Wanneer delen wij deze persoonsgegevens met derden?

Over het algemeen delen wij jouw persoonsgegevens niet met derden. In een uitzonderlijk geval zou het echter kunnen voorkomen dat we dit op basis van wettelijke verplichtingen wel moeten doen.

 

7. Wil jij je gegevens inzien, laten aanpassen of laten verwijderen?

Je papa/mama/verzorger mag jouw gegevens natuurlijk inzien, laten aanpassen of laten verwijderen door ons. Per e-mail kan hij/zij een verzoek hiervoor doen (jeugdclubsvoorhout@hotmail.com). Om er zeker van te zijn dat het verzoek wordt gedaan door je papa/mama/verzorger, vragen wij om een kopie identiteitsbewijs van papa/mama/verzorger met het verzoek mee te sturen.

 

8. Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Wij beveiligen jouw persoonsgegevens natuurlijk zo goed mogelijk, zodat niemand misbruik zou kunnen maken van de gegevens. Jouw gegevens zijn veilig opgeslagen en alleen als het echt nodig is, kan een bestuurslid van de Jeugd Clubs Voorhout bij deze gegevens.

 

Heeft u de indruk dat de gegevens niet goed beschermd zijn of dat er aanwijzingen zijn voor misbruik? Dan kunt u te allen tijden contact opnemen met het bestuur van de Jeugd Clubs Voorhout via jeugdclubsvoorhout@hotmail.com.

 

9. Gebruiken wij cookies of geautomatiseerde besluitvorming?

Wij gebruiken geen cookies of technieken die hierop lijken. We houden wel van echte koekjes! Ook maken wij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.